.
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ผู้ทำความดี
รายละเอียด
ผู้บันทึก
กานติมา สุขโฉม
เวลาประมาณ 20.30 น. KCL inj. ของ Stock คลังย่อยและคลังใหญ่ รพ. หมด รวมถึง Stock ที่ ER , Ward หมด แต่คุณกานติมา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงมาก ขับรถไปยืมยาต่างโรงพยาบาลและขับนำมาให้ที่โรงพยาบาลวัดโบสถ์ ประมาณเวลา 21.00 น. ซึ่งระยะทางไปกลับไม่ใช่ใกล้ๆเลย : 2017-11-16
สุดารัตน์ ถมวรรณ์

ข้อมูลทั้งหมด 1 แถว : 1 หน้า : 1
โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
By Namphon Nanthaprichakun