หน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
จองห้องประชุมชื่อ ราชาวดี
วันที่จะประชุม 09/11/2018
เริ่มเวลา 08:30:00
ถึงเวลา 16:30:00
ประชุมเรื่อง เลิอกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
รายละเอียด
ประเภทประชุม ภายนอก
ชื่อผู้ขอใช้ ปิยาภรณ์ ทิมมะ
รูปแบบเพิ่มเติม อื่น ๆ
จำนวนผู้ประชุม 100
จนท.ถ่ายรูป ไม่ใช้
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ไม่ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ไม่ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ไม่ใช้
เครื่องเสียง ไม่ใช้
วันที่บันทึกขอ 22/10/2018
เวลาที่บันทึกขอ 14:43:54
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.