หน่วยงาน ฝ่ายเภสัชกรรม
จองห้องประชุมชื่อ กังสดาล(ตึกใหม่)
วันที่จะประชุม 09/11/2018
เริ่มเวลา 08:30:00
ถึงเวลา 16:30:00
ประชุมเรื่อง ต่ออายุใบอนุญาตสถานพยาบาล
รายละเอียด
ประเภทประชุม ภายนอก
ชื่อผู้ขอใช้ กานติมา สุขโฉม
รูปแบบเพิ่มเติม อื่น ๆ
จำนวนผู้ประชุม 10
จนท.ถ่ายรูป ไม่ใช้
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ไม่ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ไม่ใช้
เครื่องเสียง ไม่ใช้
วันที่บันทึกขอ 24/10/2018
เวลาที่บันทึกขอ 16:13:46
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.