หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU
จองห้องประชุมชื่อ เนรมิตร(PCU)
วันที่จะประชุม 02/11/2018
เริ่มเวลา 13:00:00
ถึงเวลา 16:30:00
ประชุมเรื่อง ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
รายละเอียด ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
ประเภทประชุม ภายใน
ชื่อผู้ขอใช้ สุดารัตน์ ถมวรรณ์
รูปแบบเพิ่มเติม ประชุมในหน่วยงาน
จำนวนผู้ประชุม 30
จนท.ถ่ายรูป ไม่ใช้
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ไม่ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ไม่ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ไม่ใช้
เครื่องเสียง ไม่ใช้
วันที่บันทึกขอ 01/11/2018
เวลาที่บันทึกขอ 11:41:55
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.