หน่วยงาน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ER
จองห้องประชุมชื่อ ราชาวดี
วันที่จะประชุม 05/11/2018
เริ่มเวลา 08:30:00
ถึงเวลา 16:30:00
ประชุมเรื่อง conference case นักศึกษา ENP
รายละเอียด
ประเภทประชุม ภายใน
ชื่อผู้ขอใช้ เรณู สุขอ่วม
รูปแบบเพิ่มเติม ประชุมในหน่วยงาน
จำนวนผู้ประชุม 10
จนท.ถ่ายรูป ไม่ใช้
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ไม่ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ใช้
เครื่องเสียง ใช้
วันที่บันทึกขอ 02/11/2018
เวลาที่บันทึกขอ 09:51:22
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.