หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพชุมชน PCU
จองห้องประชุมชื่อ เนรมิตร(PCU)
วันที่จะประชุม 08/11/2018
เริ่มเวลา 08:30:00
ถึงเวลา 12:00:00
ประชุมเรื่อง ประชุมกรรมการประจำตำบล
รายละเอียด ประชุมกรรมการประจำตำบล
ประเภทประชุม ภายใน
ชื่อผู้ขอใช้ สุดารัตน์ ถมวรรณ์
รูปแบบเพิ่มเติม อื่น ๆ
จำนวนผู้ประชุม 50
จนท.ถ่ายรูป ไม่ใช้
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ไม่ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ไม่ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ไม่ใช้
เครื่องเสียง ใช้
วันที่บันทึกขอ 07/11/2018
เวลาที่บันทึกขอ 09:58:43
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.