หน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป
จองห้องประชุมชื่อ ราชาวดี
วันที่จะประชุม 17/01/2019
เริ่มเวลา 08:30:00
ถึงเวลา 16:30:00
ประชุมเรื่อง ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รายละเอียด ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
ประเภทประชุม ภายนอก
ชื่อผู้ขอใช้ ปิยาภรณ์ ทิมมะ
รูปแบบเพิ่มเติม อื่น ๆ
จำนวนผู้ประชุม 30
จนท.ถ่ายรูป ใช้
อาหารเบรคเช้า ไม่ขอ
ข้าวเที่ยง ไม่ขอ
อาหารเบรคบ่าย ขอ
โปรเจ็คเตอร์ ใช้
เครื่องฉายแผ่นทึบ ใช้
เครื่องเสียง ใช้
วันที่บันทึกขอ 09/11/2018
เวลาที่บันทึกขอ 10:50:17
©2016 e.World Technology Ltd. All rights reserved.